Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng (SIPAS) năm 2024
Ngày cập nhật 25/04/2024

      Ngày 15/04/2024, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 296/KH-UBND về việc duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng (SIPAS) 

      Với mục tiêu hoàn thành mục tiêu Kế hoạch cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh năm 2024 của xã, phấn đấu nâng cao chỉ số CCHC của xã năm 2024, nằm trong nhóm xuất sắc của tỉnh và trong nhóm đầu của huyện.

      UBND xã đã xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: 

      + Tiếp tục nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính, chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về kết quả thực hiện CCHC

      + Các bộ phận chuyên môn và CBCC ngoài các nhiệm vụ trên, cần có giải pháp cụ thể để nâng cao điểm số các tiêu chí và TCTP trong Bộ tiêu chí chấm điểm CCHC của xã. Đặc biệt, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đảm bảo “Tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn” đạt trên 95%.

(Chi tiết theo file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.041
Truy cập hiện tại 445