Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông tin chỉ đạo, điều hành
      Ngày 15/02/2024, UBND xã đã ban hành kế hoạch số 103/KH-UBND về tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương
      Ngày 02/01/2024, Chủ tịch UBND xã đã ký ban hành Quyết định Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công thực hiện chế độ tự chủ của UBND xã Lộc Điền năm 2024
      Ngày 02/01/2024, Chủ tịch UBND xã đã ký ban hành Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách xã năm 2024
      Ngày 02/01/2024, Chủ tịch UBND xã đã ký ban hành Quyết định về việc phân bổ dự toán ngân sách xã Lộc Điền năm 2024
      Ngày 02/01/2024, Chủ tịch UBND xã đã ký ban hành Quyết định Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
      Ngày 07/11/2023, Đảng ủy xã Lộc Điền đã ban hành Thông báo số 69-TB-ĐU về Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2023.       Theo đó, Trong năm 2023:       + Số lượng cán...
Ngày 07/11/2023, Chủ tịch UBND xã đã ban hành Thông báo số 877/TB-UBND về kết quả đánh giá, xếp loại công chức năm 2023.
      Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội...
        Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
       Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ban Quản...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.041
Truy cập hiện tại 447