Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quyết định Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Ngày cập nhật 01/02/2024

      Ngày 02/01/2024, Chủ tịch UBND xã đã ký ban hành Quyết định Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

      Với Mục tiêu: Phát huy tối đa các tiềm năng và lợi thế, tập trung đẩy nhanh phát triển cơ cấu kinh tế theo hướng: “Dịch vụ; Nông nghiệp; Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng”, tranh thủ thu hút các công trình dự án, huy động mọi nguồn lực xã hội; khai thác tiềm năng, lợi thế của xã theo hướng tăng trưởng xanh. Xác định dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển nông nghiệp toàn diện sẽ tạo bước đột phá cho nền kinh tế; kết hợp với phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch, thân thiện môi trường, chú trọng xây dựng các ngành nghề có thương hiệu trên địa bàn, phấn đấu đưa xã Lộc Điền trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, đời sống của nhân dân được nâng cao.

      Quyết định đã nêu rõ các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2024, theo đó các bộ phận chuyên môn UBND xã theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chịu trách nhiệm theo dõi, tham mưu đề xuất thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch

(Có file đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.041
Truy cập hiện tại 440