Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch tổ chức Giải đua thuyền truyền thống xã Lộc Điền năm 2023
Ngày cập nhật 22/09/2023

       Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2023), 137 năm ngày Quốc tế lao động 01/5.

       Trên cơ sở Kế hoạch số 747/KH- UBND ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã về việc các hoạt của lĩnh vực Văn hóa- xã hội năm 2023. UBND xã Lộc Điền xây dựng Kế hoạch tổ chức giải đua thuyền truyền thống xã Lộc Điền năm 2023 như sau.

 

      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

      1. Mục đích:

     - Thông qua việc tổ chức Lễ hội Đua thuyền truyền thống nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 (khóa IX) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

     - Giữ gìn, phát huy các môn thể thao truyền thống trên địa bàn xã góp phần phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh công tác xã hội hoá thể dục thể thao đến mọi tầng lớp nhân dân góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của xã ngày càng phát triển toàn diện.

    - Giới thiệu hình ảnh quê hương, truyền thống văn hóa, con người Lộc Điền, tạo nền tảng lâu dài để phát triển kinh tế- xã hội, trong đó, chú trọng phát triển dịch vụ du lịch, kết hợp du lịch đầm phá, phát huy tối đa thế mạnh của địa phương.

    - Tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2023), 137 năm ngày Quốc tế lao động 01/5.

      2. Yêu cầu:

     - Các đội đua căn cứ vào tình hình thực tế và điều kiện của đơn vị để xây dựng kế hoạch tham gia đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

    - Lễ hội đua thuyền phải mang tính thiết thực, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống đặc trưng, gắn với phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của để Lễ hội Đua thuyền xã Lộc Điền năm 2023 thành công tốt đẹp.

   - Công tác tổ chức phải chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đảm bảo tính an toàn, tiết kiệm, đoàn kết. Đồng thời, các đội đua phải đảm bảo tính trung thực, cao thượng, đoàn kết và chấp hành nghiêm Điều lệ giải.

       II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG XÃ HỘI HÓA LỄ HỘI.

       1. Công tác tuyên truyền, quảng bá Lễ hội:

      - Tuyên truyền, quảng bá Lễ hội trên trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh của xã, facebook, zalo,…trước, trong và sau khi tổ chức Lễ hội.

      - Tiến hành xây dựng các nội dung băng rôn, khẩu hiệu để tuyên truyền các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước, Lễ hội Đua thuyền.

      2. Công tác vận động xã hội hóa Lễ hội:

     - Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, nhân dân, con em quê hương ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài hướng về Lễ hội, đóng góp kinh phí góp phần tổ chức thành công Lễ hội.

     III. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TRANG PHỤC THI ĐẤU

     1. Nội dung thi đấu: cự ly 900m đối với nữ, 1.200m đối với nam.

     - Loại thuyền: Thuyền nhôm; các đơn vị chủ động thuyền để tham gia thi đấu theo quy định.

     - Số thuyền: gồm 07 thuyền.

    - Số lượng vận động viên trên thuyền không quá 09 người.

    - Độ đua: Có tất cả 09 độ đua.

    + Độ cúng nam: Chiều dài khoản 1.200m.

    + Độ tiền 01 nam: 03 vòng 06 tráo.

    + Độ tiền 02 nam: 03 vòng 06 tráo.

    + Độ tiền 03 nữ: 02 vòng 04 tráo.

    + Độ tiền 04 nam: 03 vòng 06 tráo.

    + Độ tiền 05 nữ: 02 vòng 04 tráo.

    + Độ tiền 06 nam: 03 vòng 06 tráo.

    + Độ phá nam: 02 vòng 04 tráo.

    2. Đối tượng:

   - Các đội đua của các thôn trên địa bàn của xã; cụ thể như sau:

   - Thôn Trung Chánh: 01 thuyền.

   - Thôn Miêu Nha: 01 thuyền.

   - Thôn Lương Quý Phú: 01 thuyền.

    - Thôn Bạch Thạch: 01 thuyền.

   - Thôn Bát Sơn và Lương Điền Đông: 01 thuyền.

   - Thôn Sư Lỗ và Đông An: 01 thuyền.

   - Thôn Lương Điền Thượng, Đồng Xuân và Quê Chữ: 01 thuyền.

  - Các đội chuẩn bị kinh phí tham gia, liên hệ thuê thuyền đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, phục vụ giải đua thành công. UBND xã sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho các đội đua.

  - Vận động viên tham gia có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

  3. Thời gian, địa địa điểm thi đấu:

- Họp triển khai kế hoạch: 08h00 ngày 07/3/2023.

- Họp chuyên môn: 08h00 ngày 16/3/2023; thông qua Quyết định thành lập BTC, nội quy, điều lệ giải.

- Họp chuyên môn: 14h00 ngày 14/4/2023; Chốt nội quy, điều lệ giải và bốc thăm thi đấu.

- Khai mạc: Vào lúc 7 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2023

- Tổ chức thi đấu tại thôn Lương Điền Thượng, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh TT Huế vào lúc 7 giờ ngày 29/4/2023 (thứ bảy).

   4. Về trang phục thi đấu:

   Mỗi đội đua có một trang phục, màu áo khác nhau và đăng ký cho BTC trước khai mạc thi đấu 15 ngày.

    IV. KHEN THƯỞNG VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC.

    1. Khen thưởng: (Có điều lệ cụ thể).

    2. Kinh phí tổ chức:

   - Tổng kinh phí Lễ hội đua thuyền: Dự trù 100 triệu (có kế hoạch dự trù kinh phí chi tiết kèm theo).

   - UBND xã sẽ lo kinh phí tổ chức đua thuyền và trao giải; đồng thời sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho các đội tham gia.

   - Các đơn vị tự túc kinh phí thuê thuyền, tập luyện, ăn uống và đi lại trong quá trình tham gia.

   V. BAN TỔ CHỨC, TỔ TRỌNG TÀI.

   Ban Tổ chức, Ban Trọng tài do UBND xã quyết định.

   VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

    1. Bộ phận Văn phòng- Thống kê xã:

    - Chuẩn bị giấy mời, bài phát biểu khai mạc, bế mạc cho Lãnh đạo UBND xã, chuẩn bị nước để đón tiếp khách.

    - Tham mưu cho UBND xã văn bản đề xuất UBND huyện được tổ chức Lễ hội đua thuyền trên năm 2023.

     2. Bộ phận Văn hóa- xã hội xã:

      Tham mưu cho lãnh đạo UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội Đua thuyền, Quyết định thành lập BTC, Tổ giúp việc Lễ hội Đua thuyền năm 2023.

      Phối hợp với Bộ phận Văn phòng- thống kê xã chuẩn bị nội dung bài phát biểu khai mạc, bế mạc.

     Kiểm tra tiến độ việc thực hiện tổ chức Lễ hội và sự chuẩn bị của các đơn vị tham gia Giải.

     Tham mưu cho Ban Tổ chức ban hành Điều lệ tổ chức giải năm 2023 bảo đảm cho sự thành công của Lễ hội

     Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Lễ hội Đua thuyền theo kế hoạch.

      Phối hợp với Bộ phận Tài chính- kế toán xã dự trù kinh phí đảm bảo tổ chức Lễ hội

     Chuẩn bị các điều kiện vật chất: Trang trí; (âm thanh, loa máy…), bàn ghế,…bảo đảm phục vụ tốt cho lễ Khai mạc, Bế mạc.

     Tham mưu cho Ban tổ chức về công tác trọng tài và phân công nhiệm vụ trọng tài.

     Trang trí, khánh tiết, phù hiệu BTC, Tổ Trọng tài, bảng tên thuyền đua.

     Tham mư cho UBND xã tờ trình cho công ty cổ phần điện Phú Lộc về việc cung cấp điện đảm bảo an toàn, liên tục; đồng thời có phương án dự phòng tình huống mất điện do nguyên nhân khách quan, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết và lực lượng túc trực sẵn sàng xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra, góp phần vào thành công Lễ hội.

     3. Công an và BCH Quân sự xã:

     Giao Công an xã chủ trì phối hợp với BCH Quân sự xã xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; tham mưu cho UBND xã công văn tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên bộ, trên sông, quản lý các phương tiện tham gia cổ vũ trong thời gian diễn ra Lễ hội Đua thuyền. Chủ động phương án bảo vệ trên bờ và đường đua; bố trí phương tiện, lực lượng cứu hộ, cứu nạn trên đường.

      4.Bộ phận Tài chính- kế toán xã:

      Tham mưu cho Lãnh đạo UBND xã có kế hoạch bố trí ngân sách hỗ trợ đáp ứng cho tổ chức Lễ hội Đua thuyền.

      Phối hợp với các bộ phận  liên quan làm tốt công tác vận động tài trợ phục vụ Lễ hội.

     5. Trạm Y tế xã: Bố trí cán bộ, thuốc và thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe trong thời gian diễn ra Lễ hội.

     6. Bộ phận Tư pháp- hộ tịch xã:

     Tham mưu cho Ban tổ chức giải quyết việc khiếu nại của các đội đua (nếu có). Cùng với lực lượng trọng tài theo dõi kết quả của toàn bộ cuộc đua.

     7. Ban quản lý các thôn:

     Thực hiện công tác tuyên truyền Lễ hội, đăng ký tham gia giải và thực hiện đúng theo nội dung và Kế hoạch và Điều lệ giải đua thuyền năm 2023; làm tốt công tác vận động cán bộ và nhân trong thôn đến xem và cổ vũ Lễ hội đua.

     VII.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     Căn cứ Kế hoạch này, UBND xã yêu cầu các bộ phận, đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện.

      Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi góp ý, vướng mắc gửi văn bản về Ban Tổ chức để cùng bàn bạc, giải quyết.

      Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống xã Lộc Điền năm 2023. UBND xã yêu cầu các bộ phận, đơn vị, các thôn nghiêm túc thực hiện./.


 

Tập tin đính kèm:
Lê Giang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.041
Truy cập hiện tại 52