Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa liên thông
Ngày cập nhật 01/11/2019

Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông về đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất / hổ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

    Ngày 24/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2056/2019/QĐ-UBND về việc công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử  giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông về đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất / hổ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2019.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.041
Truy cập hiện tại 73