Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
7 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
14211/10/202211/10/2022xQUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Lộc Điền 9 tháng năm 2022
9925/07/202225/07/2022xQUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách xã năm 2021
S?: 05/QÐ-UBND04/01/202204/01/2022xQUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công thực hiện chế độ tự chủ của UBND xã Lộc Điền năm 2022
0905/01/202105/01/2021xQUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ của UBND xã Lộc Điền năm 2021
0111/01/201911/01/2019xQuyết định tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh năm 2018
12606/08/201806/08/2018xquyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách được giao năm 2017
14529/12/201729/12/2017xQuyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách được giao năm 2018
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.041
Truy cập hiện tại 445