Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 29/07/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 29/07/2021
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.041
Truy cập hiện tại 434