Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chuyển đổi số
Ngày 06/03/2024, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND về tuyên truyền công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2024
       Ngày 02/02/2024, Chủ tịch UBND xã đã ký ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2024
      Ngày 18/01/2024, UBND xã đã ban hành kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số sang sử dụng điện thoại thông minh, sử dụng các nền tảng số  giai đoạn 2023-2025
       Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ban hành Quyết định 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.  
       Thời gian qua, theo định hướng chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Hue-S đã xây dựng và phát triển theo hướng là nền tảng số có tính đặc thù tỉnh Thừa Thiên Huế trong quá trình chuyển đổi số.
        Căn cứ Kế hoạch 49-KH/HU ngày 18/4/2022 của Huyện ủy về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 06/12/2022 của UBND huyện về Chuyển đổi số trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030;...
     Thực hiện Công văn số 2016/STTTT-IOC ngày 28/7/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông và căn cứ nội dung thống nhất tại cuộc họp giữa Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia và các...
    “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” là chủ đề Tháng Thanh niên năm 2023 được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lựa chọn với mong muốn tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác...
     Gần đây, rất nhiều người được yêu cầu cung cấp số định danh cá nhân khi đi làm thủ tục hành chính nhưng không biết đây là số gì, số định danh cá nhân có phải số Căn cước công dân...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chuyển đổi số
Ngày 06/03/2024, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND về tuyên truyền công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2024
       Ngày 02/02/2024, Chủ tịch UBND xã đã ký ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2024
      Ngày 18/01/2024, UBND xã đã ban hành kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số sang sử dụng điện thoại thông minh, sử dụng các nền tảng số  giai đoạn 2023-2025
       Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ban hành Quyết định 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.  
       Thời gian qua, theo định hướng chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Hue-S đã xây dựng và phát triển theo hướng là nền tảng số có tính đặc thù tỉnh Thừa Thiên Huế trong quá trình chuyển đổi số.
        Căn cứ Kế hoạch 49-KH/HU ngày 18/4/2022 của Huyện ủy về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 06/12/2022 của UBND huyện về Chuyển đổi số trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030;...
     Thực hiện Công văn số 2016/STTTT-IOC ngày 28/7/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông và căn cứ nội dung thống nhất tại cuộc họp giữa Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia và các...
    “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” là chủ đề Tháng Thanh niên năm 2023 được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lựa chọn với mong muốn tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác...
     Gần đây, rất nhiều người được yêu cầu cung cấp số định danh cá nhân khi đi làm thủ tục hành chính nhưng không biết đây là số gì, số định danh cá nhân có phải số Căn cước công dân...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.041
Truy cập hiện tại 454