Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023, Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Ngày cập nhật 19/06/2024
Đồng chí Trần Thanh Văn - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã- Chủ trì hội nghị

     Sáng ngày 10/01/2024, tại Hội trường UBND xã Lộc Điền tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

 

     Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực UBND xã và các đ/c cán bộ công chức UBND xã, Hiệu trưởng, Trưởng trạm y tế xã, Trưởng thôn.

      Tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Văn - ĐUV,  Phó Chủ tịch UBND xã- Chủ trì hội nghị đã đánh giá  công tác cải cách hành chính năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

      Năm 2023, triển khai các kế hoạch, chương trình về công tác CCHC được ban hành với đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm của các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền CCHC với các hình thức đa dạng, phong phú. Đội ngũ, cán bộ công chức làm công tác CCHC đã có nhiều chuyển biến về nhận thức, ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính; trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy, luôn theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức do mình quản lý. Kịp thời phê bình những cán bộ, công chức, bộ phận chưa thực hiện tốt hướng đến sự hài lòng của tổ chức, cá nhân. Công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện công tác CCHC được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, có phân công công chức theo dõi, đôn đốc thực hiện. Việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động của đơn vị nhất là ứng dụng CNTT trong việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được quan tâm.

     Công tác CCHC đã đạt những kết quả như sau:

     + Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC

     100% hồ sơ TTHC tại Bộ phận TN&TKQ đều được số hóa đảm bảo.

      + Tổng hợp, cập nhập kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại đơn vị:

       Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 05/12/2022 đến ngày 04/12/2023 là: 3.146 hồ sơ.

       Trong đó:

        - Hồ sơ đã giải quyết: 3.076 hồ sơ, giải quyết trước và đúng hạn 3.043 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,9%; trễ hạn 33 hồ sơ, tỷ lệ 1,1%.

        - Đang giải quyết: 70 hồ sơ (trong hạn: 63 hồ sơ; quá hạn 7)

       - Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, UBND xã đã thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ của xã đảm bảo theo quy định, tỷ lệ khảo sát hài lòng năm 2023 đều được đánh giá “Hài lòng” và “ rất hài lòng”. Ngoài việc khảo sát hài lòng bằng phương thức phát phiếu khảo sát, các công chức chuyên môn đã thực hiện hướng dẫn công dân đánh giá hài lòng trên điện thoại thông minh qua tài khoản Hues.

           Đồng chí Hoàng Sa -PBT, Chủ tịch UBND xã đã phát biểu chỉ đạo nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

        1. Tiếp tục bám sát, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; các kế hoạch thực hiện CCHC năm 2023 của huyện và xã.

        2. Tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức, đảm bảo phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng đối tượng; thường xuyên kiểm tra công tác CCHC tại cơ quan thông qua công chức phụ trách đôn đốc và theo dõi thực hiện hiệu quả, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng công chức, bộ phận.

       3. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật gắn với tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật tại đơn vị. Tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp; kết hợp công tác kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc tổ chức thi hành pháp luật.

       4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong giải quyết TTHC nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết hồ sơ. Kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách TTHC và giải quyết TTHC gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

       5. Tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường số, hướng tới mục tiêu “Làm việc không giấy tờ; hội họp không tập trung; dịch vụ công không gặp mặt; thanh toán không dùng tiền mặt”.

       6. Nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác, trình độ nghiệp vụ nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

      7. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường giám sát và công khai minh bạch trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

      8. Đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3, mức độ 4, tạo tài khoản cho người dân.

     Nội dung chi tiết kèm theo:

 

Tập tin đính kèm:
Lê Giang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.041
Truy cập hiện tại 72