Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chung nhan Tin Nhiem Mang
KẾ HOẠCH Thực hiện nâng cao chất lượng phục vụ trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2024 trên địa bàn xã Lộc Điền
Ngày cập nhật 23/04/2024

      Ngày 11/04/2024, UBND xã Lộc Điền đã ban hành Kế hoạch số 289/KH-UBND về thực hiện nâng cao chất lượng phục vụ trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2024

      Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024 về triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính và cải cách TTHC, trong đó UBND xã  tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Cải cách các quy định TTHC
a) Rà soát kiến nghị đơn gián hóa quy định TTHC, nhóm TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và thực thi phương án phân cấp trong giải quyết TTHC 
b) Cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước:
2. Đổi mới việc thực hiện, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp với 03 chỉ tiêu chính và 11 chỉ tiêu thành phần
(Chi tiết theo Kế hoạch đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.041
Truy cập hiện tại 433