Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo kết quả khảo sát mức độ hài lòng quý I năm 2024
Ngày cập nhật 25/03/2024

Ngày 07/03/2024, UBND xã Lộc Điền đã ban hành Thông báo số 167/TB-UBND về kết quả khảo sát mức độ hài lòng quý I năm 2024

      Theo đó, Trong quý I, Tổng số phiếu được thăm dò là 91 phiếu, cụ thể trong các lĩnh vực:

      + Lĩnh vực chứng thực: 30 phiếu

     +Lĩnh vực hộ tịch: 30 phiếu

      + Lĩnh vực bảo trợ xã hội: 10 phiếu

      + Lĩnh vực thi đua khen thưởng: 21 phiếu

      Hiện nay, ngoài khảo sát bằng hình thức phát phiếu trực tiếp thì công dân có thể đánh giá mức độ hài lòng trên Hues.

      Kết quả khảo sát mức độ hài lòng thông qua 5 tiêu chí cụ thế (theo file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.041
Truy cập hiện tại 449