Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch Triển khai thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Lộc Điền
Ngày cập nhật 01/02/2024

      Ngày 18/01/2024, UBND xã Lộc Điền đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND triển khai thực hiện kiểm soát TTHC năm 2024

Theo kế hoạch, Trong năm 2024 UBND xã triển khai thực hiện : 07 nhiệm vụ chính với các tiêu chí thành phần như sau:

+ Kiểm soát TTHC : 03 nhiệm vụ

+ Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính : 07 nhiệm vụ

+ Thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử: 03 nhiệm vụ

+ Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải cách TTHC : 02 nhiệm vụ

+ Công tác tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử: 03 nhiệm vụ

+ Nâng cao năng lực cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC : 02 nhiệm vụ

+ Chế độ thông tin, báo cáo: 02 nhiệm vụ

(Có file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.041
Truy cập hiện tại 434