Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch Cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh năm 2024
Ngày cập nhật 01/02/2024

     Thực hiện Chương trình công tác năm , ngày 10/01/2024 UBND xã Lộc Điền đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh năm 2024

      Với Mục tiêu: Đẩy mạnh công tác CCHC để tạo chuyển biến mạnh mẽ hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả, gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

      Kế hoạch đã đề ra rõ 07 Nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2024 cần tập trung phấn đấu để đạt và vượt kế hoạch đề ra.

(Có file đính kèm)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.041
Truy cập hiện tại 459