Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quyết định Về việc Công bố và ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại Uỷ ban nhân dân xã năm 2024
Ngày cập nhật 01/02/2024

      Ngày 16/01/2024, Chủ tịch UBND xã Lộc Điền đã ký ban hành Quyết định Về việc Công bố và ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại Uỷ ban nhân dân xã năm 2024.

      Theo Quyết định, năm 2024 UBND xã Lộc Điền phấn đấu đạt 09 Mục tiêu chất lượng theo Kế hoạch đã đề ra đáp ứng yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng.

(Có file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.041
Truy cập hiện tại 70