Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã Lộc Điền 6 tháng đầu năm 2024
Ngày cập nhật 11/01/2024

      Ngày 08/01/2024, Chủ tịch UBND xã đã ký ban hành Thông báo số 05/TB-UBND về Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2024

      Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”; UBND xã thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã 6 tháng đầu năm 2024 cụ thể như sau: (có Lịch tiếp công dân đính kèm).

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.041
Truy cập hiện tại 459